Tin tức

THÔNG BÁO LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

02/08/2018

 THÔNG BÁO LIÊN THÔNG MÁY CHỦ  

Kính thưa quý vị Chúa Công.

BQT xin thông báo sẽ tiến hành liên thông máy chủ như sau:

Cụm 1: Thủ Thành S17 server ID 7680 đến Thủ Thành S20 server ID 7683
Cụm 2: Thủ Thành S21 server ID 7684 đến Thủ Thành S24 server ID 7687

 Thời gian bảo trì liên thông: ngày 06 tháng 08 từ 13:00-15:00.
 Lưu ý: chuỗi sự kiện server gộp bắt đầu sau khi bảo trì kết thúc

 Ngoài ra còn có các Sự kiện mừng Server liên thông như sau:

  1.  Cược thần tài (6/8 - 8/8)
  2.  Đăng nhập nhận tầm tiên lệnh (6/8 - 12/8).
  3.  Tầm bảo bí cảnh (6/8-9/8) 
  4.  Đua top võ đài ngày 9/8.

 Top 1 võ đài nhận 1 bộ trang bị Chu Du + 30 lệnh tầm tiên siêu.
 Top 2 võ đài nhận 1 kiếm xích kim + 20 lệnh tầm tiên siêu.
 Top 3 võ đài nhận 1 giáp xích kim + 10 lệnh tầm tiên siêu.

 Đua top đấu trường siêu 12/8
 Thời hạn chốt: 21h 12/8

 Top 1 đấu trường siêu nhận 1 bộ trang bị Tôn Thượng Hương + 3000 đá cường hóa tím.
 Top 2 đấu trường siêu nhận 1 kiếm xích kim + 1000 đá cường hóa tím.
 Top 3 đấu trường siêu nhận 10 tầm tiên lệnh siêu + 500 đá cường hóa tím.

BQT Tam Quốc Thủ Thành.

Kính báo!

Tin khác