Tin tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 02/08/2018

02/08/2018

 

Quý Tướng Quân thân mến,

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile thông báo đến chư vị Tướng Quân về tiến trình liên thông server nhằm tạo sân chơi giao lưu và đầy tính cạnh tranh mới, chi tiết cụ thể như sau:

Bảo Trì Máy Chủ Dự Kiến
14h00 đên 18h00 gày 02/08/2018

Liên Thông Máy Chủ
✔️C1.S1+C1.S2 với C1.S3+C1S4
✔️C1.S5+C1.S6 với C1.S7+C1S8
Lưu ý
- Trong thời gian liên thông máy chủ quý tướng quân tại các server này không thể đăng nhập vào game, vui lòng không Nạp Thẻ  trong thời gian bảo trì.
- Sau khi bảo trì Liên Thông máy chủ mới bật các sự kiện trong game của các server này.
Quy Tắc Liên Thông Máy Chủ

1. Quy tắc đăng nhập:

(1) Khi gộp dữ liệu, S1 là server mẹ, dữ liệu của S2 gộp đến server mẹ. Sau khi gộp, ds server không đổi. User vẫn đăng nhập nhân vật thông qua server cũ.

(2) Khi gộp server, với các nhân vật trùng tên, sẽ bảo lưu tên của nhân vật có level cao; hạng anh hội cao; thời gian tạo nhân vật sớm, đối với user còn lại, sẽ thêm phần sau của tên server tương ứng. VD:  Có 2 nhân vật cùng tên Trương Tam. Dựa theo quy tắc để chọn lọc xong, bảo lưu tên “Trương Tam” của nhân vật đạt điều kiện, tên nhân vật còn lại sẽ sửa thành “Trương Tam•F2”

(3) Với các server gộp mà có cùng 1 tài khoản đã tạo nhân vật ở nhiều server, chọn đăng nhập server gộp nào sẽ ra nhân vật tương ứng của server gộp đó.

(4) Khi gộp dữ liệu, user chưa gia nhập quốc gia; chưa từng nạp và không đăng nhập trong 30 ngày, đồng thời đạt đủ 3 điều kiện trên, sẽ tự động bị xóa nhân vật.

2.  Hệ thống quan viên:

- Lấy quan viên sv mẹ làm chuẩn

- Toàn bộ cấp của xây dựng quốc gia dựa vào cấp xây dựng cao nhất làm chuẩn

- Hạng cống hiến quốc gia sẽ làm mới thành dữ liệu mới vào 5:00, lúc này sẽ tiến hành xếp hạng dựa theo kỷ lục cống hiến của tất cả user sv mẹ và con.

3. Quy Tắc Đền Bù sau khi Gộp

Dựa theo chênh lệch thời gian mở máy chủ của các máy chủ liên thông, sẽ có các mức đền bù khác nhau.

Server mở sớm không có bù chênh lệch ngày.

Chỉ số bù=Số cơ bản tài nguyên mỗi mục * số ngày bù (số ngày chênh lệch mở server với server mở sớm)

 

Tin khác