Tin tức

Sự Kiện Đổi Mỹ Ngọc Nhân Dịp Đặc Biệt

29/06/2020

SỰ KIỆN ĐỔI MỸ NGỌC 

Thời Gian: 00h00p ngày 29/06/2020 - 23h59p ngày 03/07/2020

Phạm vi: S1 - S204


I - Đăng Nhập Nhận Bích Ngọc

II - Tích Nạp Nhận Bích NgọcIII - Đổi Mỹ Ngọc
Sử dụng Đá Bích Ngọc để đổi thưởng

 

IV - Đổi Phàm Ngọc
Sử dụng Đá Bạch Ngọc để đổi thưởng
Đá  Bạch Ngọc rơi ra khi Chúa Công vượt Phụ Bản Thường, Huyền Thoại, Tinh Anh và Đoạt Bảo 

Tin khác