Tin tức

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI MISS TAM QUỐC GO

06/12/2018

​​

Giải thưởng: 

 

1. Đệ Nhất Mỹ Nhân:

Gói nạp ingame 15 triệu đồng và danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nhân dành cho thí sinh có số phiếu bình chọn từ Hội đồng thẩm định cao nhất.

 

2. Đệ Nhị Mỹ Nhân:

Gói nạp ingame 10 triệu đồng và danh hiệu Đệ Nhị Mỹ Nhân dành cho thí sinh có số phiếu bình chọn từ Hội đồng thẩm định cao thứ 2.

 

3. Đệ Tam Mỹ Nhân:

Gói nạp ingame 5 triệu đồng và danh hiệu Đệ Tam Mỹ Nhân dành cho thí sinh có số phiếu bình chọn từ Hội đồng thẩm định cao thứ 3.

 

4. Đệ Tứ Mỹ Nhân:

Gói nạp ingame 3 triệu đồng và danh hiệu Đệ Tứ Mỹ Nhân dành cho thí sinh có số phiếu bình chọn từ Hội đồng thẩm định cao thứ 3

 

​​Ngoài ra còn có các giải phụ:

 

  • Người Đẹp Thân Thiện:

​​

Gói nạp ingame 2 triệu đồng và danh hiệu, dành cho thí sinh có số phiếu bầu ở vòng Sơ tuyển cao nhất.

 

  • Người Đẹp Tài Năng:

​​

Gói nạp ingame 2 triệu đồng và danh hiệu, dành cho thí sinh có thành tích nổi bật trong game do BTC xét duyệt (khả năng lãnh đạo quân đoàn, hoặc có thành tích nổi bật trong các giải đấu ingame)

 

  • Người Đẹp Cộng Đồng:

Gói nạp ingame 2 triệu đồng và danh hiệu, dành cho thí sinh có nhiều đóng góp nhất cho cộng đồng do BTC xét duyệt.

 

  • Người Đẹp Thục Quốc:

​​

Gói nạp ingame 2 triệu đồng và danh hiệu, dành cho thí sinh Thục Quốc có số phiếu bình chọn từ Hội đồng thẩm định cao nhất.

 

  • Người Đẹp Ngụy Quốc:

​​

Gói nạp ingame 2 triệu đồng và danh hiệu, dành cho thí sinh Ngụy Quốc có số phiếu bình chọn từ Hội đồng thẩm định cao nhất

 

  • Người Đẹp Ngô Quốc:

​​

Gói nạp ingame 2 triệu đồng và danh hiệu, dành cho thí sinh Ngô Quốc có số phiếu bình chọn từ Hội đồng thẩm định cao nhất​​

Quy định về giải thưởng

Giải thưởng bao gồm phần thưởng ingame được gửi qua thư và phần thưởng gói nạp ingame.

Phần thưởng ingame gửi qua thư sẽ được trao sau phần bình chọn Vòng sơ tuyển bắt đầu.

Các thí sinh sẽ không thể thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.

Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.

Phần thưởng gói nạp ingame chỉ nhận thưởng trong 1 lần, không chia nhỏ và sẽ được trao trong vòng 1 tháng sau khi có kết quả cuộc thi. Thí sinh có quyền lựa chọn thời gian nhận thưởng.

 

 

BQT Tam Quốc GO,

Trân Trọng

 

Tin khác