Tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN (4/5 - 6/5)

04/05/2021

II. TÍCH NẠP 3 NGÀY 

Thời Gian: 00:00 ngày 4/5 - 23:59 ngày 6/5

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng. Cùng KM 100% Giá trị nạp trong 3 ngày
2. Tích nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn

Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Anh Linh Nhị Lang Chân Quân
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Tọa Kỵ Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần.
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *2
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Pháp Bảo Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Anh Linh Lý Thế Dân
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đan Ngự thú *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Thần Khí Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

II. ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian:  00:00 Ngày 4.5- 23:59 ngày 6.5

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện tổng Nạp đạt 35000 Nguyên Bảo và đạt TOP tương ứng sẽ nhận phần thưởng tương ứng với TOP

Tin khác