Tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN (29/4 - 3/5)

29/04/2021

II. Tích Tiêu Nhận Thưởng

1. Thời Gian: 00:00 ngày 29.04 - 23:59 ngày 3.05

2. Trong thời gian diễn ra sự kiện. Tích Tiêu Đạt Mốc phần thưởng tương ứng với mỗi mốc tiêu

II. ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

Thời Gian: 00:00 ngày 29/4 - 23:59 ngày 3/5

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng.
2. Tích nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn


Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đan Ngự Thú *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *3 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đan Ngự Thú *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *3 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *3 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 4
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *3 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 5
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *3 + Đại Ngân Phiếu *100

S1 - S278

S281 - 282

S283 - S284

S285 - S286

 

Tin khác