Tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN (2/4 - 5/4)

02/04/2021

I. ĐUA TOP TIÊU LIÊN SERVER

Thời Gian: 00:00 ngày 2/4 - 23:59 ngày 5/4


1. Trong thời gian diễn ra sự kiện. Tiêu đạt 35000 NB và Nằm trong TOP 10 người Tiêu nhiều nhất toàn SERVER thì sẽ được nhận thưởng. 
2. Ví dụ người chơi A tiêu đủ 35000 NB và là người Tiêu nhiều nhất trong top 10 người tiêu nhiều nhất toàn server thì nhận được thưởng TOP 1.
3. Đối với người chơi các top khác người chơi cần tiêu 35000 NB và đạt top người chơi tiêu nhiều nhất tương ứng

II. TÍCH NẠP 3 NGÀY 

Thời Gian: 00:00 ngày 2/4 - 23:59 ngày 4/4

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng. KM 100% Giá trị nạp trong 3 ngày
2. Tích nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn


Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thái Hư Thiên Nghi
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Nhị Lang Chân Quân
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Tọa Kỵ Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Long Thần Ngọc Tỷ
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần.
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Pháp Bảo Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100
Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 9 *3
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Lý Thế Dân
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Thần Khí Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

Server S282 Sẽ nhận thưởng chung cụm S281

 

Tin khác