Tin tức

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 06/12

06/12/2018

 

frownfrownTHÔNG BÁO: Tam Quốc GO sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống.

Thời gian bảo trì: bắt đầu từ 16:00 đến 18:00 ngày 06/12/2018.

Trong lần bảo trì này, Tam Quốc GO sẽ có một số thay đổi như sau:
 
✨ Cập nhật kỹ năng Thư Thụ Thức Tỉnh
Kỹ năng Thông tin thay đổi 

 

Quần Thạch - Chân

 

 Giảm sát thương thiêu đốt 

 

✨ Cập nhật kỹ năng tướng Hạ Hầu Đôn

Kỹ năng Thông tin thay đổi

 

   

Thiên Lý Mã

 

  Tăng tốc độ di chuyển binh lính được gọi ra và khoảng cách xuất hiện giảm 1/2

 

 

Các Quân Sư hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tam Quốc GO,
Trân trọng!

 

Tin khác