Tin tức

BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

01/05/2021

BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

Quý Tướng Quân thân mến,

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile thông báo đến chư vị Tướng Quân về tiến trình liên thông server nhằm tạo sân chơi giao lưu và đầy tính cạnh tranh mới, chi tiết cụ thể như sau:

Bảo Trì Máy Chủ

Thời gian dự kiến: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 10/05/2021 tiến hành bảo trì liên thông server
Danh sách các server sẽ được liên thông:


✔️
- Các server: C10S1, C11S1 và C12S1 gộp với nhau
- Các server cụm 13: Từ C13S1 đến C13S14 gộp với nhau

Lưu ý
- Trong thời gian liên thông máy chủ quý tướng quân tại các server này không thể đăng nhập vào game, vui lòng không NẠP THẺ, NHẬP CODE trong thời gian bảo trì.
- Sau khi bảo trì Liên Thông máy chủ mới bật các sự kiện trong game của các server này.
Quy Tắc Liên Thông Máy Chủ

1. Quy tắc đăng nhập:

(1) Khi gộp dữ liệu, S1 là server mẹ, dữ liệu của S2 gộp đến server mẹ. Sau khi gộp, ds server không đổi. User vẫn đăng nhập nhân vật thông qua server cũ.

(2) Khi gộp server, với các nhân vật trùng tên, sẽ bảo lưu tên của nhân vật có level cao; hạng anh hội cao; thời gian tạo nhân vật sớm, đối với user còn lại, sẽ thêm phần sau của tên server tương ứng. VD:  Có 2 nhân vật cùng tên Trương Tam. Dựa theo quy tắc để chọn lọc xong, bảo lưu tên “Trương Tam” của nhân vật đạt điều kiện, tên nhân vật còn lại sẽ sửa thành “Trương Tam•F2”

(3) Với các server gộp mà có cùng 1 tài khoản đã tạo nhân vật ở nhiều server, chọn đăng nhập server gộp nào sẽ ra nhân vật tương ứng của server gộp đó.

(4) Khi gộp dữ liệu, user chưa gia nhập quốc gia; chưa từng nạp và không đăng nhập trong 30 ngày, đồng thời đạt đủ 3 điều kiện trên, sẽ tự động bị xóa nhân vật.
 

2.  Hệ thống quan viên

- Lấy quan viên server mẹ làm chuẩn

- Toàn bộ cấp của xây dựng quốc gia dựa vào cấp xây dựng cao nhất làm chuẩn

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Kính Báo !

 

Tin khác