Tin tức KHTT

Gặp lỗi khi nạp tiền bằng thẻ điện thoại.

16/05/2017

Khi nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại bạn cần nhập đúng Mã thẻ (là dãy ký tự phía dưới lớp tráng bạc) và Số Serie (Serial Number) vào các trường tương ứng:

  • Nếu hệ thống báo nạp thành công nhưng bạn không thấy xu tăng lên trong tài khoản, xin vui lòng đăng xuất và đăng nhập lại nhân vật của bạn. Nếu vẫn không thấy xu tăng, xin giữ lại thẻ và báo lỗi cho chúng tôi.
  • Trong một số trường hợp như mạng không ổn định... việc nạp thẻ cào có thể bị gián đoạn. Xin bạn vui lòng giữ lại thẻ cào và thử lại sau.

Tin khác