Sự kiện

Tích nạp nhận vàng siêu ưu đãi

11/02/2019

Tích nạp nhận vàng siêu ưu đãi
Thời gian: 00h00 11/02/2019 - 23h59 13/02/2019
Phạm vi: S1 – S169
Tích nạp 100Vàng : Vàng *200+Quân công *5000+Bạc *10000+Thăng cấp đan *20
Tích nạp 300Vàng : Vàng *400+Quân công *15000+Bạc *30000+Thăng cấp đan *40
Tích nạp 1000Vàng: Vàng *500+Thăng cấp đan *100 + Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*2+Rương tướng đỏ*1
Tích nạp 2000Vàng : Vàng *800+Thăng cấp đan *200+Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*3+ Rương tướng đỏ *2
Tích nạp 5000Vàng : Vàng *1500+Thăng cấp đan *300+Tinh khí đan *5+Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*4 + Rương 
tướng cam*1
Tích nạp 15000Vàng : Vàng *3000+Thăng cấp đan *400+Tinh khí đan *10+Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*5 + Rương 
tướng cam*2
Tích nạp 25000Vàng : Vàng *5000+Tinh khí đan *15+Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*6 + Rương bảo vật tùy chọn x1
Tích nạp 35000Vàng : Vàng *7000+Tinh khí đan *25+Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*7 + Rương tướng tùy chọn x1
Tích nạp 55000Vàng : Vàng *10000+Linh khí đan *2+Tinh khí đan *35+Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*8 + Rương 
tướng tùy chọn x1

Tích nạp 65000Vàng : Vàng *15000 + Linh khí đan *4 + Tinh khí đan *45 + Rương mảnh vũ khí thức tỉnh*9 + Rương 
Tú nữ hoặc tướng tùy chọn x1

Tích nạp 70000Vàng : Rương Trang bị tùy chọn x1 + bạc x1.000.000 + Quân công x100.000

--------------------------------------------------

Thần tướng thời hạn
Thời gian: 00h00 ngày 11/02/2019 đến 23h59 ngày 13/02/2019
Phạm Vi: S1 đến 169
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia Event Thần tướng thời hạn có cơ hội nhận được thần tướng 
dũng mãnh. 
- Top 1: Đan chúc phúc*80 + Son*300 + chiến hồn level 12*2 + Rương siêu thần tướng tùy chọn x2 + Rương lợi khí 
tùy chọn*1

- Top 2 Đan chúc phúc*60 + Son*200 + chiến hồn level 10*2 + + Rương siêu thần tướng tùy chọn x2
- Top 3 Đan chúc phúc*40 + Son*153 + chiến hồn level 9*2 + + Rương siêu thần tướng tùy chọn x1
- Top 4-10 Đan chúc phúc*20 + Son*100 + chiến hồn level 8*2 + Rương siêu thần tướng tùy chọn x1
- Top 12-20 Đan chúc phúc*10 + Son*50 + chiến hồn level 7*2
- Top 21-30 Đan chúc phúc*10 + Son*40 + chiến hồn level 6*2
- Top 31-50 Đan chúc phúc*10 + Son*30 + chiến hồn level 6*1

Tin khác