Sự kiện

Tích nạp nhận Chiến Hồn

06/12/2018

Tích nạp nhận Chiến Hồn
Thời gian: 00h00 ngày 06/12/2018 đến 23h59 ngày 07/12/2018 
Phạm Vi: S1 – S159
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp càng nhiều thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?
Đăng ký nhận quà tại : http://bit.ly/QuaEvent
Nạp 100 vàng: Quân công 5000, Chiến hồn lv3 x1 + Chân Khí Đan*10
Nạp 300 vàng: 200.000 bạc, Quân công 10.000 + Chiến hồn lv4 x2 + Chân Khí Đan*10
Nạp 500 vàng: Vàng x200, Quân công 15.000, Chiến hồn lv5 x2 + Chân Khí Đan*20 + Bạc x100.000
Nạp 1000 vàng:Vàng x300, Quân công 20.000, Chiến hồn lv6 x2 + Chân Khí Đan*30+Bạc x200.000
Nạp 2000 vàng:Vàng x500, Quân công 30.000, Chiến hồn lv6 x3 + Chân Khí Đan*40 +Bạc x300.000
Nạp 5000 vàng: Vàng x700, Quân công 40.000, Chiến hồn lv7 x3 + Chân Khí Đan*50+Bạc x400.000
Nạp 10000 vàng: Vàng x1000, Quân công 50.000, Chiến hồn lv8 x3 +Tinh Khí Đan*20+Bạc x500.000
Nạp 20000 vàng:Vàngx2000, Quân công 60.000, Chiến hồn lv10 x3 +Tinh Khí Đan*40+Bạc x600.000
Nạp 35000 vàng:Vàng x3000, Quân công 70.000, Chiến hồn lv12 x3 +Tinh Khí Đan*60+Bạc x700.000 + Bảo vật tùy chọn x1
Nạp 50000 vàng:Vàngx4000, Quân công 80.000, Chiến hồn lv14x2 +Linh Khí Đan*3+Bạc x800.000 + Tướng tùy chọn x1
Nạp 60000 vàng:Vàngx7000, Quân công 100.000, Chiến hồn lv15x2 +Linh Khí Đan*4 + Bạc x1.000.000 + Trang bị tùy chọn x1
NOTE: Đại Kiều Vip12 mới được chọn.
----------------------------------------------------
Tích tiêu nhận son
Thời gian: 00h00 ngày 06/12/2018 đến 23h59 ngày 07/12/2018 
Phạm Vi: S1 đến S159
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng
hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Bạc x 10.000
- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Bạc x30.000
- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 20 + Bạc x 70.0000
- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 30 + Bạc x120.000
- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 5000 + Son x 60 + Bạc x250.000
- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Bạc x350.000
- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 25000 + Son x 120 + Bạc x500.000
- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 45000 + Son x 170 + Bạc x650.000
- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 65000 + Son x 300 + Bạc x700.000

Tin khác