Sự kiện

SỰ KIỆN VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

07/04/2019

SỰ KIỆN VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH


 Thời gian: Từ 0h00 ngày 8/04 đến 23h59 ngày 9/04.
 Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn
cool Chú ý: 
1. Sự kiện reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không tính tích điểm nạp 2 ngày
2. Chỉ nhận gói nạp trên cùng, các gói nạp thấp hơn bỏ qua. 
3. Quà sẽ được trả sau 24h-48h kể từ khi sự kiện kết thúc

STT Quà nhận Yêu cầu nạp
4 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 25000 KNB
3 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 + Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 10000 KNB
2 Rương Quân Chính*50 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 5000 KNB
1 Rương Quân Chính*20 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 + Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 2000 KNB

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tin khác