Sự kiện

Quà ưu đãi

12/01/2019

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 12/01/2019 đến 23h59 ngày 12/01/2019
Phạm Vi: S1 – S164
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì
không tham gia?
Nạp đơn giá: 300 vàng nhận 600 vàng
Nạp đơn giá: 600 vàng nhận 1300 vàng
Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận 1600 vàng
Nạp đơn giá: 1800 vàng nhận 2100 vàng

Tin khác