Sự kiện

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng

11/01/2019

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng 
Thời gian: 00h00 ngày 11/01/2019 đến 23h59 ngày 11/01/2019 
Phạm Vi: S1 đến S164
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia.
- Nạp đơn giá 300 vàng: Hồn Mã Siêu*4
- Nạp đơn giá 600 vàng: Hồn Mã Siêu*5
- Nạp đơn giá 1200 vàng: Hồn Mã Siêu *6
- Nạp đơn giá 3000 vàng: Hồn Mã Siêu *7

Tin khác