Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN VALENTINE

13/02/2020

 CHUỖI SỰ KIỆN VALENTINE

1. Bách Khoa Toàn Thư

Nội dung: Nạp KNB sẽ nhận phần quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h00 ngày 15/02 - 4h00 ngày 20/02

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
25000 Sách Kỹ Năng Chủ Động Tướng Thần Bí - Thiên Lôi
50000 Sách Kỹ Năng Chủ Động Tướng Đồng Uyên - Trảm Thần Vô Song
80000 Sách Thiên Lôi*1 + Sách Trảm Thần*1 + Rương Quân Chính*1000

Lưu ý:

- Chỉ nhận quà mốc cao nhất

- Quà sẽ được gửi sau khi hết sự kiện

 

2. TOP TIÊU ALL SERVER

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

Thời gian: Từ 4h50 15/02 - 4h00 20/02

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 250000 Hồn Hạ Hầu Bá*350 + Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6
2 200000 Hồn Hạ Hầu Bá*300 + Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5
3 180000 Hồn Hạ Hầu Bá*150 + Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*8 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4
4-6 150000 Hồn Hạ Hầu Bá*75 + Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3
7-10 120000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2
11-20 80000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1
21-50 60000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv16*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*7
51-100 40000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6
101-150 20000 Rương Quân Chính*400 + Ngọc lv15*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*5

coolLưu ý:

- Thứ hạng và mốc phải tương đương nhau, nếu mốc tiêu chưa đủ sẽ nhận quà tương ứng với mốc tiêu đó

- Người chơi nào tiêu nhiều hơn sẽ đẩy hạng người chơi khác xuống dưới

- Quà sẽ gửi dựa trên thứ hạng Top Tiêu

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

3. Tích Tiêu Ingame

Nội dung: Tích tiêu ingame trong thời gian sự kiện sẽ được nhận phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 4h50 ngày 15/02 - 4h00 ngày 20/02 (không áp dụng c11s6 + 7)

Sự Kiện này có thể đổi Hồn Tướng Hạ Hầu Bá lấy Hạ Hầu Kiệt nếu muốn. (Chỉ tính Hồn Tướng nhận được trong sự kiện Tích Tiêu này )

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*15
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*25
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*30

 

4. CHƠI GAME LIÊN TIẾP

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 15/02 - 4h00 ngày 20/02 (không áp dụng c11s7)

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
15/02 T7 Nạp ít nhất 5000 KNB  Tính riêng ngày T7
16/02 CN Đập Trứng 50 lần Tính riêng ngày CN
17/02 T2 Có tên trong TOP Tiêu ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
18/02 T3 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
19/02 T4 Tiêu ít nhất 5000 KNB Nạp 

Tính riêng ngày T4

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/5 Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*3 + Rương Quân Chính*50
Đạt 4/5 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/5 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150

Lưu ý: Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

5. NẠP LIÊN TIẾP

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 5h05 ngày 15/02 - 4h00 ngày 19/02 (không áp dụng c11s7)

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Mảnh Thần Khí*2000 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Rương Quân Chính*120 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 Rương Quân Chính*150 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Ngọc May Mắn*2
4 Ngọc lv14*3 + Thiên Linh Đan Công*2 + Ngọc May Mắn*3

 

 

6. TCH NẠP X2

Nội Dung:

- Sự kiện được bắt đầu từ 5h05 -> 4h00 ngày hôm sau ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày )  trong ngày 15/02, 17/02 và 19/02 (không áp dụng cho C11S7)
cool Lưu ý: 

Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 1 ngày 
Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000
4 5000 KNB*5000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000
5 10000 KNB*10000 + 35 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*50.000.000
6 20000 KNB*12000 + 45 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*60.000.000
7 30000 KNB*15000 + 55 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*7 + Bạc*100.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*4 + Bạc*150.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*200.000.000

 

7. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 15/02 đến 23h59 ngày 16/02

Mốc Nạp Quà
25000

Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25 + Quân lệnh*5000

20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20 + Quân lệnh*4000
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Quân lệnh*2000
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5 + Quân lệnh*1000
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Quân lệnh*400
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1 + Quân lệnh*200

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

8. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 17/02

STT KNB nạp Phần thưởng
1 1000 Rương Quân Chính*150 + Quân Lệnh*200
2 2000 Rương Quân Chính*200 + Quân Lệnh*400
3 5000 Rương Quân Chính*300 + Quân Lệnh*1000
4 10000 Rương Quân Chính*400 + Quân Lệnh*2000
5 20000 Rương Quân Chính*600 + Quân Lệnh*4000
6 25000 Rương Quân Chính*800 + Quân Lệnh*5000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

9. KỸ THUẬT - BINH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/02 đến 23h59 ngày 19/02

STT KNB nạp Phần thưởng
1 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
2 5000 Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
3 10000 Quân Công*20.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
4 20000 Quân Công*30.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

 

PHẦN 2 XEM TẠI ĐÂY

Tin khác