Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 65 (20/11 - 26/11)

20/11/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 65 (20/11 - 26/11)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 65 (20/11 - 26/11) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: 00:00 Ngày 20.11 - 23:59 Ngày 20.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Rương Ngọc Lv7 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Ngọc Lv7 *2 + Rương Anh Linh Đỏ Vương Duy

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 20/11 - 21/11 và 25/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ CUỐI TUẦN VUI VẺ
- Thời Gian: 00:00 Ngày 21/11 - 23:59 Ngày 21/11
- Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3.
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp.
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 10 *1.
 • Quà đặc biệt 3: Rương Anh Linh Đỏ Đỗ Phủ

4/ ƯU ĐÃI ĐÁ THỨC TỈNH

- Thời gian: 00:00 Ngày 22.11 - 23:59 Ngày 22.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2: Rương Ngọc Lv7 *1 + X2 từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà Đặc Biệt 3 : Rương Ngọc Lv 7 *2 + Rương Anh Linh Đỏ Trư Bát Giới

5/ TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC

- Thời gian: ​00:00 Ngày 20.10 - 23:59 ngày 22.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra Tiêu ĐẠT Mốc Nào Nhận Thưởng Mốc Tiêu Đó
 • Nếu Người Chơi Tiêu 100000 Nguyên Bảo Và Nhận Quà Đặc Biệt 1
 • Người Chơi Tiêu Đạt 200000 Nguyên Bảo sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt 2
 • Quà Đặc Biệt 1: Gói Rèn Trang Bị 340/380 *1000 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *600 , Đá Bảo Vệ *600 , Thánh Kỳ Lụa *600
 • Quà Đặc Biệt 2: Nhận Tất Cả Các Phần Thưởng Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc 200000 Và X2 Thưởng ( Không Bao Gồm Tọa Kỵ Và Thời Trang )

6/ CÂY CẦU NGUYỆN

- Thời gian: 20.11 - 22.11

- Nội dung: 

 • Tham Gia sự kiện Cầu Nguyện Để Có Cơ Hội Nhận Được Băng Tinh Phượng Hoàng

7/ KHO BÁU THẦN BINH

- Thời gian: ​20.11 - 22.11

- Nội dung: 

 • Mở Shop Ưu Đãi Kho Báu Thần Binh

8/ ĐẦU TUẦN CÙNG TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 23.11 - 23:59 Ngày 23.11

- Nội dung: 

Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng

Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3

Quà đặc biệt 1: Nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp

Quà đặc biệt 2 : x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Đỏ ( Lý Bạch ) *1

Quà đặc biệt 3 : Rương Ngọc Lv7 *3 + Rương Anh Linh Đỏ Bạch Cư Dị

9/ ĐUA TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER

- Thời gian: ​00:00 ngày 20/10 - 23:59 ngày 30/10

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi ĐẠT TOP 10 LỰC CHIẾN CỤM SERVER Sẽ nhận được thưởng
 • Người chơi đậtTOP 1-3 lực chiến all server sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt
 • Bang hội có người chơi đạt TOP 1 lực chiến all server sẽ được phần thưởng 2000 KNB/Thành Viên

10/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: ​00:00 Ngày 24.11 - 23:59 Ngày 24 .11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 10 *1
 • Quà đặc biệt 3: Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *2 + Rương Anh Linh Đỏ Tôn Ngộ Không

11/ NHIỆM VỤ NGÀY NẠP

- Thời gian: ​20.11 - 22.11

- Nội dung: 

 • Mỗi Ngày Tham Gia Nạp Để nhận Thưởng

12/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 25.11 - 23:59 Ngày 25.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Anh Linh Đỏ Sa Ngộ Tĩnh + Rương Ngọc Lv 7 *1

13/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN 2

- Thời gian: 00:00 Ngày 26.11 - 23:59 Ngày 26.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 10 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Anh Linh Đỏ Ngưu Ma Vương + Rương Ngọc Lv 7 *1

14/ ĐUA TOP NẠP TỪNG SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 23.10 - 23:59 ngày 26.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra ĐUA TOP NẠP Người chơi NẠP ĐẠT 35000 Nguyên Bảo Và Đạt TOP NẠP sẽ nhận được phần thưởng
 • Nếu Người Chơi Nạp 25000 Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1

​Quà Đặc Biệt 1: Lăng Tiêu Phi Kiếm *1 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *500 , Đá Luyện Hồn *600 , Gói rèn Trang Bị Cấp Cao 340/380 *100

 
 
 
 
 

 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 

Tin khác