Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 39 (22/05 - 28/05)

21/05/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 39 (22/05 - 28/05)

Thân chào các Thiếu Hiệp! 

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 39 (22/05 - 28/05) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ TÍCH NẠP KỸ NĂNG

- Thời gian: ​26/05

- Nội dung:

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

 

2/ TÍCH NẠP NGUYỆT HUY ( MỚI )

- Thời gian: 27/05 - 28/05

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

3/ NẠP TUẦN HOÀN

- Thời gian: 25/05 - 26/05

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
 • Khi đạt mốc 10.000 sự kiện sẽ tự động làm mới
 • Sự kiện làm mới liên tục lên tới 4 lần

 

4/ TÍCH NẠP ĐAN DƯỢC (S1 - S124)

- Thời gian: 24/05 - 25/05

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

 

5/ TÍCH NẠP TRANG BỊ (S132 - S2xx)

- Thời gian: 24/05 - 25/05

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

 

6/ TÍCH TIÊU - NHỎ

- Thời gian: ​ 22/05 - 24/05

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia tiêu NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
 • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
 • Tiêu mốc cao nhận quà cả mốc thấp
 • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất

7/ NHIỆM VỤ MỖI NGÀY

- Thời gian: ​22/05 - 28/05

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia hoàn thành yêu cầu trong SK để nhận thưởng
 • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
 • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất.

 

8/ TẦM BẢO BÍ CẢNH

- Thời gian:  22/05 - 24/05

- Nội dung: 

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia vòng quay bí cảnh sẽ nhận được nhiều nguyên liệu tăng cấp và tọa kỵ đôi, phi hành: Thước Kiều Tương Hội

 

9/ SHOP THẦN BINH

- Thời gian: 27/05 - 28/05

- Nội dung: 

 • Sự kiện sẽ được mở trong giao diện phúc lợi ngày lễ
 • Tại đây người chơi dùng NB để mua những vật phẩm giá trị với mức giá ưu đãi.
 • Những vật phẩm lần đầu xuất hiên với giá trị cao.

10/ TÍCH NẠP ANH LINH

- Thời gian: 21-22/05

- Nội dung:
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

11/ BXH TIÊU TỪNG SERVER

- Thời gian: 23 - 26/05

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đua top tiêu từng server đạt hạng sẽ nhận được thưởng.

- Lưu ý: Cần tiêu tối thiểu 35.000 mới tính xét thưởng.

 

12/ ĐUA TOP LỰC CHIẾN SERVER MỚI

- Phạm vi từ server 204 đến server 206

- Nội dung:

Kết thúc 7 ngày đầu mở server, người chơi đạt lực chiến top sẽ nhận được thưởng

Cần đạt tối thiểu 600.000 lực chiến sẽ tính xét thưởng.

Phát thưởng trong 72h kể từ lúc sv 206 kết thúc đua top

 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 

Tin khác