Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG SINH NHẬT BÁC

14/05/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG SINH NHẬT BÁC

Nhân dịp Sinh Nhật Bác 19/5, BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile xin gửi tới chư vị Tướng Quân chuỗi sự kiện ''Mừng Sinh Nhất Bác'' với Ưu Đãi siêu hấp dẫn. Hãy tham gia ngay !!!

1. Sự kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 16/5 đến 4h00 ngày 20/5

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Phần Quà: 

Ngày Nạp KNB nạp Phần thưởng
Ngày 16/5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
Ngày 17/5 5000 Mảnh Thần Khí*600 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 
Ngày 18/5 5000 Rương Quân Chính*40 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
Ngày 19/5 5000 Ngọc lv12*1 + Thiên Linh Đan Công*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1
2 Rương Gỗ Sắt*80 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1
3 Rương Quân Chính*50 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1
4 Phù Luyện Binh*1 + Ngọc lv13*1 + Thiên Linh Đan Công*1

 

2. Sự kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)

♦ Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
♦ Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4

  Thời Gian: 5h05 ngày 17/5 đến 4h00 ngày 20/5
cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.​
STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 500 + Thái Âm Đan*1 
2 1000 1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
3 2000 2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1
4 5000 5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1
5 10000 10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*1 + Bạc*30.000.000
6 20000 12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*40.000.000
7 30000 15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*45.000.000
8 40000 17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*50.000.000
9 50000 20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*60.000.000

 

3. Sự kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 15/5 đến 23h59 ngày 16/5.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

BAO GỒM:
Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*16 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*18 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*18 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*18 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4
20000 Thiên Linh Đan Công*12 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*14 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*14 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3
10000 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*6 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*6 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2

cool Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc


4. Sự Kiện: Ưu Đãi Ngày Lễ - Shop Đặc Biệt ( 18/5 )

Nội Dung: Sự kiện Shop Đặc Biệt chỉ mua bằng KNB Tặng duy nhất trong sự kiện ngày lễ này. Đừng bỏ lỡ nhé các Tướng Quân !
Thời Gian: Duy nhất ngày 18/5

Gói Vật Phẩm KNB (Tặng )
Nguyên Liệu Thần Khí*3000 + Mảnh Thần Khí*200 3000 
Lúa*2.000.000 50 
Trận Thạch*4000 +Bạc*4.000.000 3000 
Nhân Sâm*50 + Tẩy Tủy Thần Đan*50 4000 
Rương Rượu*25 + Rương Gỗ Sắt*25 3000 
Lệnh tuyển tú thần*10 1375 
Rương Vũ Khí Tím*1 2000 
Lệnh Bái Kiến*10 1375
Thái Âm Đan*3 + Rương Thuốc Dưỡng Thai*10 3000
Mảnh Thần Khí*800+Huyền Thiết*20 4000 
Rương Thần Khí Tự Chọn*1 4000 

 

5. Sự Kiện: Ưu Đãi Ngày Lễ - Shop Đặc Biệt ( 19/5 )

Nội Dung: Sự kiện Shop Đặc Biệt chỉ mua bằng KNB Tặng duy nhất trong sự kiện ngày lễ này. Đừng bỏ lỡ nhé các Tướng Quân !
Thời Gian: Duy nhất ngày 19/5

Gói Vật Phẩm KNB (Tặng)
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000
Xuyên Không Nỏ*1 5000
Binh Thiên Sách Lược*1 5000
Bá Vương Phong*1 4000
Long Phiến Giáp*1 4000
Sát Long Thần Thương*1 5000
Thiên Lang Phù*1 4000
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000

 

6. Sự Kiện: Chợ Đen 

 Thời gian: 5h05 ngày 16/5 đến 4h00 ngày 20/5
 Nội dung: Đạt đủ số lượt mua tại chợ đen sẽ nhận phần quà từ BQT

 Phần thưởng:

Lượt Mua Phần Thưởng
100 Rương Gỗ Sắt*40 + Rương May Mắn*5 + Thái Âm Đan*1
300 Trận Thạch*2000 + Rương Gỗ Sắt*60 + Rương Thần Khí*5 + Thái Âm Đan*2
500 Trận Thạch*4000 + Rương Gỗ Sắt*80 + Nhân Sâm*50 + Thái Âm Đan*3
800 Trận Thạch*6000 + Rương Gỗ Sắt*100 + Nhân Sâm*80 + Thái Âm Đan*4
1000 Trận Thạch*8000 + Rương Gỗ Sắt*120 + Nhân Sâm*100 + Thái Âm Đan*5

 

7. Sự Kiện: Tiêu Điểm Uy Danh

 Thời gian: 0h00 ngày 15/5 đến 23h59 ngày 19/5
 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Sử dụng tích lũy tiêu đủ điểm uy danh theo các mốc dưới đây sẽ nhận được phần quà tương ứng.
 Phần thưởng:

Mốc Tiêu Phần Thưởng
200.000 Bạc*10.000.000 + Rương Rượu May Mắn*10 + Rương Thần Khí*10 + Rương May Mắn*10
150.000 Bạc*8.000.000 + Rương Rượu May Mắn*8 + Rương Thần Khí*8 + Rương May Mắn*8
100.000 Bạc*6.000.000 + Rương Rượu May Mắn*6 + Rương Thần Khí*6 + Rương May Mắn*6
60.000 Bạc*4.000.000 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Rương May Mắn*4
30.000 Bạc*2.000.000 + Rương Rượu May Mắn*2 + Rương Thần Khí*2 + Rương May Mắn*2

 

8. Sự Kiện: Chiết Khấu Tẩy Luyện - Doanh Thu Chợ 

 Thời gian: 5h05 ngày 16/5 đến 4h00 ngày 20/5 
Lưu ý: 

- Sự Kiện Giảm Giá Tẩy Luyện bắt đầu vào 5h05 ngày 19/5 đến 4h00 ngày 20/5 

- Doanh Thu Chợ và Giảm Giá Mua Trong Chợ bắt đầu vào 5h05 ngày 16/5 đến 4h00 ngày 20/5

Ngày Chiết Khấu Giảm
16/5 - 20/5 Doanh Thu Chợ 80%
16/5 - 20/5 Giảm Giá Mua Trong Chợ - 50%
19/5 Tẩy Luyện 50%

 

9. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng Tú Mã Vân Lộc

 Thời gian: Mở bán ngày 19/5

 

​10. Sự Kiện: Trâu Vàng Online 

 Thời gian: 0h00 ngày 15/5 đến hết 23h59 ngày 19/5

 Nội dung: Trong thời gian 5 ngày thời gian sự kiện, Tướng quân online đủ 50 tiếng sẽ nhận được phần thưởng

 Phần thưởng: Thiên Linh Đan Công*2 + Thủ Kỹ + Phép + Vật*2 + Thái Âm Đan*2 + Rương Gỗ Sắt*20 + Bạc*5.000.000

 

11. Sự Kiện: Ký Danh Mỗi Ngày - Nhận Quà Liên Tiếp
 Thời gian: Từ 0h00 ngày 15/5 đến 23h59 ngày 19/5
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Rương May Mắn*5 + Rương Rượu May Mắn*5 + Rương Thần Khí*5 + Bạc*3.000.000


 

12. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Sự kiện Thất Tịch - Farm Vật Phẩm
 Thời gian: 5h05 ngày 16/5 đến 4h00 ngày 20/5
Combo Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí và Sự kiện Thất Tịch diễn ra liên tục trong thời gian sự kiện. Chỉ cần nạp là nhận thêm ngàn ưu đãi! Chi tiết tham khảo trong Game

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tin khác