Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (PHẦN 2)

02/05/2021

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

9. THẦN ĐAN TÁI THẾ + QUÂN LỆNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 03/05 và 04/05

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*3 + Quân lệnh*200 + Lệnh Quét*200 + Nhân Sâm*200
2 1000 Thiên linh đan mỗi loại*5 + Quân lệnh*400 + Lệnh Quét*400 + Nhân Sâm*400
3 2000 Thiên linh đan mỗi loại*10 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*800
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*14 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000
5 5000 Thiên linh đan mỗi loại*18 + Quân lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000 + Nhân Sâm*2000
6 10000 Thiên linh đan mỗi loại*22 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*40 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*4000
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*50 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500 + Nhân Sâm*6000

10. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 05/05 và 06/05

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500

Rương quân chính*250 + Quân lệnh*200 + Lệnh Quét*200 + Nhân Sâm*200

2 1000

Rương quân chính*400 + Quân lệnh*400 + Lệnh Quét*400 + Nhân Sâm*400

3 2000

Rương quân chính*600 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*800

4 3000

Rương quân chính*800 + Quân lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000 + Nhân Sâm*1000

5 5000

Rương quân chính*1000 + Quân lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000 + Nhân Sâm*2000

6 10000

Rương quân chính*1800 + Quân lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000 + Nhân Sâm*3000

7 20000

Rương quân chính*2400 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*4000

8 25000

Rương quân chính*3000 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500 + Nhân Sâm*6000

11. THẦN KHÍ GIÁNG THẾ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 07/05 và 08/05

Chú ý: 

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Huyền Thiết*200 + Quân Lệnh*200 + Lệnh Quét*200
2 1000 Nguyên Liệu Thần Khí*8500 + Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*400 + Quân Lệnh*400 + Lệnh Quét*400
3 2000 Nguyên Liệu Thần Khí*13000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*600 + Quân Lệnh*800 + Lệnh Quét*800
4 3000 Nguyên Liệu Thần Khí*16000 + Mảnh Thần Khí*3500 + Huyền Thiết*800 + Quân Lệnh*1000 + Lệnh Quét*1000
5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*25000 + Mảnh Thần Khí*5000 + Huyền Thiết*2000 + Quân Lệnh*2000 + Lệnh Quét*2000
6 10000 Nguyên Liệu Thần Khí*45000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Huyền Thiết*3000 + Quân Lệnh*3000 + Lệnh Quét*3000
7 20000 Nguyên Liệu Thần Khí*70000 + Mảnh Thần Khí*13000 + Huyền Thiết*4000 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000
8 25000 Nguyên Liệu Thần Khí*100000 + Mảnh Thần Khí*16000 + Huyền Thiết*4500 + Quân Lệnh*7500 + Lệnh Quét*7500

12. Đạt Mốc Công Huân - Hốt Luôn Quà Khủng 0h00 03/05 - 23h59 08/05

VIP 0 đến VIP 10: Đạt mốc 60,000 Điểm Công Huân
VIP 11 đến VIP 12: Đạt mốc 75,000 Điểm Công Huân
VIP 13 đến VIP 14: Đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân

Phần thưởng: Rương Quân Chính*1000 + Huyền Thiết*500

Nếu anh em VIP 0 -> VIP 12 đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân sẽ nhận thêm: Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3,000,000

Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server.
- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.
- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)
- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

13. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 03/05 đến 23h59 ngày 08/05

Phần quà: Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*300 + Rương thần tài*10

14. TRÂU VÀNG ONLINE

Nội dung: Online từ 0h00 03/05 - 23h59 08/05 đạt 40 Tiếng

Quà: Rương thần tài*10 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*300

15. CHIẾT KHẤU

- Thời gian: từ 5h00 ngày 0h00 03/05 - 23h59 08/05

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
03/05 + 08/05 Tẩy Luyện -50%
04/05 - 07/05 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

Lưu ý: không áp dụng C17S5

16. SHOP KNB NẠP

Thời gian: Từ 5h05 ngày 05/05 đến 4h00 ngày 08/05

Lưu ý: không áp dụng C17S5

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Quân Lệnh*1000 1500 ( KNB Nạp ) 3000 5 1
Rương Rượu*100 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5
Bạc*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Rương Gỗ Sắt*500 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 2
Cống Hiến*500,000 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Huyền Thiết*500 5000 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Rương Quân Chính*1000 10000 ( KNB Nạp ) 20000 5 1
Lúa*200,000,000 100 ( KNB Nạp ) 200 5 10
Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 3
Ngọc Bội*10,000 2500 ( KNB Nạp ) 10000 5 3
Ngọc Lv.20*1 20000 ( KNB Nạp ) 40000 5 1
Quân Công*1.500.000 1000 ( KNB Nạp ) 2000 5 5

17. SHOP KNB KHOÁ

Thời gian: Từ 5h05 ngày 03/05 đến 4h00 ngày 05/05

Lưu ý: không áp dụng C17S5

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*15 15000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Lúa*200.000.000 200 (KNB Tặng) 100 5 10
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Rương Gỗ Sắt*500 10000 ( KNB Tặng ) 2000 5 5
Ngọc Bội*10,000 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Bạc*500.000.000 2000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1

18. SHOP TƯỚNG

Thời gian: Từ 5h05 ngày 08/05 đến 4h00 ngày 09/05

Lưu ý: không áp dụng C17S5

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Hồn Tướng Thần Bí*10 700 ( KNB Nạp ) 1400 5 45
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 8000 5 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Hồn Tướng Trương Xuân Hoa*10 100 ( KNB Tặng ) 200 5 30
Hồn Tả Tử*10 50 ( KNB Tặng ) 100 5 30
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 1000 5 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 2000 5 35
Hồn Hoàng Thừa Ngạn*30 300 ( KNB Tặng ) 600 5 10
Hồn Hạ Hầu Bá*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 2000 ( KNB Nạp ) 4000 5 5
Quân lệnh*2000 5000 (KNB Tặng) 8000 5 1
Mảnh Trạm Lô Kiếm*30 1500 (KNB Tặng) 3000 5 1
Mảnh Đá Nữ Oa*30 1500 (KNB Tặng) 3000 5 1

19. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (không áp dụng C17S5) (05h00 03/05 - 04h00 09/05)
ĐẢO CỔ (không áp dụng C17S5)
Thất Tịch (không áp dụng C17S5)


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile, 

Trân trọng.

Tin khác