Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỈNH CAO CHIẾN THUẬT XUẤT CHIẾN (PHẦN 1)

15/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN ĐỈNH CAO CHIẾN THUẬT XUẤT CHIẾN (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Chuỗi Sự Kiện !! Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. NẠP NGÀY ĐẶC BIỆT

- Thời gian: Từ 5h00 16/04 đến 4h00 22/04

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp mỗi ngày có cơ hội nhận thêm 88,88% khuyến mãi KNB Nạp.

- Lưu ý: Sự kiện siêu đặc biệt, hiện nay sự kiện nạp ngày đã có cả KNB Nạp trong đó. Mọi người lưu ý nhé !

2. SIÊU ƯU ĐÃI NẠP NGÀY

- Thời gian:

+ Từ 5h00 ngày 16/04 đến 4h00 ngày 17/04

+ Từ 5h00 ngày 19/04 đến 4h00 ngày 20/04

+ Từ 5h00 ngày 21/03 đến 4h00 ngày 22/03

- Nội dung:  Trong sự kiện nạp đơn mỗi ngày của các server từ S1 -> C16S4 sẽ xuất hiện gói nạp thêm gói nạp 10,000 KNB. Khi người chơi nạp đủ mốc sẽ nhận quà ngay lập tức.

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
5000 Kim Phiếu*12,000 + Kim Nguyên Bảo*3000 + Nguyên Liệu Thần Khí*20,000 + Đào*500 + Rương Quân Chính*500
10000 Rương Quân Chính*2000 + Mảnh thần Khí*10000 + Ngọc lv20*1

- Lưu ý: Không áp dụng C17S3.

3. TOP TIÊU KNB NẠP ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 4h50 16/04 đến 4h00 22/04.

- Lưu ý: 

+ Chỉ Tính KNB Nạp.

+ Không tính mua lì xì

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 100000 Rương Quân Chính*13000 + Ngọc lv18*16 + Huyền thiết*6000 + Rương gỗ sắt*6000 + Nhân Sâm*6000 + NL Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*200,000
2 80000 Rương Quân Chính*11000 + Ngọc lv18*14 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000
3 60000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv18*12 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*120,000
4 - 6 50000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv18*10 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
7 - 10 40000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv18*8 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*80,000
11 - 20 30000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv18*6 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*60,000
21 - 50 20000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv18*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*40,000
51 - 100 15000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv18*2 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*30,000
101 - 150 10000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv18*1 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*20,000

4. TOP TIÊU KNB KHÓA ALL SERVER ĐẶC BIỆT

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn.

- Thời gian: Từ 4h50 16/04 đến 4h00 22/04.

- Lưu ý: 

+ Chỉ Tính KNB Khóa.

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 500000 Rương Quân Chính*13000 + Ngọc lv17*16 + Huyền thiết*5000 + Rương gỗ sắt*5000 + Nhân Sâm*5000 + NL Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*150,000
2 450000 Rương Quân Chính*11000 + Ngọc lv17*14 + Huyền thiết*4500 + Rương gỗ sắt*4500 + Nhân Sâm*4500 + NL Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*130,000
3 400000 Rương Quân Chính*9000 + Ngọc lv17*12 + Huyền thiết*4000 + Rương gỗ sắt*4000 + Nhân Sâm*4000 + NL Thần Khí*400,000 + Mảnh Thần Khí*100,000
4 - 6 350000 Rương Quân Chính*8000 + Ngọc lv17*10 + Huyền thiết*3500 + Rương gỗ sắt*3500 + Nhân Sâm*3500 + NL Thần Khí*350,000 + Mảnh Thần Khí*85,000
7 - 10 300000 Rương Quân Chính*7000 + Ngọc lv17*8 + Huyền thiết*3000 + Rương gỗ sắt*3000 + Nhân Sâm*3000 + NL Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*60,000
11 - 20 250000 Rương Quân Chính*6000 + Ngọc lv17*6 + Huyền thiết*2500 + Rương gỗ sắt*2500 + Nhân Sâm*2500 + NL Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*50,000
21 - 50 200000 Rương Quân Chính*5000 + Ngọc lv17*4 + Huyền thiết*2000 + Rương gỗ sắt*2000 + Nhân Sâm*2000 + NL Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*40,000
51 - 100 150000 Rương Quân Chính*4000 + Ngọc lv17*2 + Huyền thiết*1500 + Rương gỗ sắt*1500 + Nhân Sâm*1500 + NL Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*30,000
101 - 150 100000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*2 + Huyền thiết*1200 + Rương gỗ sắt*1200 + Nhân Sâm*1200 + NL Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*25,000
151 - 200 80000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv15*2 + Huyền thiết*1000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân Sâm*1000 + NL Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*15,000
201 - 250 60000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv14*2 + Huyền thiết*700 + Rương gỗ sắt*700 + Nhân Sâm*700 + NL Thần Khí*70,000 + Mảnh Thần Khí*10,000

5. SIÊU ƯU ĐÃI

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

- Thời gian: Từ 5h00 ngày 16/04 đến 4h00 ngày 22/04

- Lưu ý: Nạp KNB đạt mốc nào nhận quà mốc cao nhất ( Không cộng dồn )

Số KNB Cần Nạp Phần Thưởng
10000 Rương Quân Chính*3,000 + Rương Gỗ Sắt*2000 + Huyền Thiết*2000
20000 Rương Quân Chính*5,000 + Rương Gỗ Sắt*3000 + Huyền Thiết*3000
40000 Rương Quân Chính*8,000 + Rương Gỗ Sắt*4000 + Huyền Thiết*4000
50000 Rương Quân Chính*10,000 + Rương Gỗ Sắt*5000 + Huyền Thiết*5000

6. TÍCH TIÊU INGAME

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

- Thời gian: Từ 04h50 ngày 16/04 đến 4h00 ngày 22/04

- Lưu ý: không áp dụng C17S3

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Quân công*500.000
95000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Quân công*1.000.000
120000 Rương Quân Chính*450 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Ngọc May Mắn*6 + Quân công*2.000.000
150000 Rương Quân Chính*550 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Ngọc May Mắn*7 + Quân công*2.500.000
180000 Rương quân chính*650 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*6 + Ngọc lv16*2 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*750 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*7 + Ngọc lv16*3 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*850 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*8 + Ngọc lv16*4 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*1000 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*9 + Ngọc lv16*5 + Quân công*20.000.000

7. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 16/04 đến 4h00 ngày 22/04

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
16/04 T6 Nạp 5000 KNB Tính riêng ngày T6

17/04

T7 Đạt đủ mốc 60k điểm Công Huân ( Cách tính như Quốc Chiến Thường ) Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

18/04

CN Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
19/04 T2 Tiêu ít nhất 10000 KNB Nạp Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
20/04 T3 Tiêu Ít Nhất 30000 KNB Khóa Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
21/04 T4 Thu thập được tổng 8,000 KNB trong sự kiện Vòng Quay Thất Tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 3/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Rương Quân Chính*300 + Hồn Hạ Hầu Bá*20 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*14 + Rương Quân Chính*500 + Hồn Hạ Hầu Bá*30 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*30
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*18 + Rương Quân Chính*600 + Hồn Hạ Hầu Bá*40 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*40
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*22 + Rương Quân Chính*800 + Hồn Hạ Hầu Bá*50 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*50

8. NẠP LIÊN TIẾP

A. GIAI ĐOẠN 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 16/04 đến 04h00 ngày 19/04

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Rương Quân Chính*200 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Ngọc lv16*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*400 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C17S3

B. GIAI ĐOẠN 2

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ 05h05 ngày 19/04 đến 04h00 ngày 22/04

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nhân Sâm*1000 + Tẩy Tủy Thần Đan*500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
2 5000 Ngọc lv17*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*50000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Ngọc lv16*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Quân công*8.000.000
2 Rương Quân Chính*600 + Huyền Thiết*300 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3
3 Rương Quân Chính*800 + Huyền Thiết*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4

Lưu ý: không áp dụng C17S3

9. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 16/04 - 4h00 22/04 (không áp dụng C17S3)

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*200 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*300 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*450 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*6.000.000 + Ngọc lv18*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*550 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv18*4 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*900 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv18*6 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính́*900 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv18*10 + Quân công*15.000.000

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tin khác