Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN 20/11 - TRI ÂN THẦY CÔ (PHẦN 2)

19/11/2020

CHUỖI SỰ KIỆN 20/11 - TRI ÂN THẦY CÔ (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

8. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 20/11 - 4h00 26/11 (không áp dụng C13S2 + C13S3)  

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*50 + Bạc*5.000.000 + Rương gỗ-sắt*50 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000 + Rương gỗ-sắt*100 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*20.000.000 + Rương gỗ-sắt*150 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*40.000.000 + Rương gỗ sắt*200 + Hồn tướng thần bí*60 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Bạc*50.000.000 + Rương gỗ-sắt*300 + Hồn tướng thần bí*80 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Bạc*60.000.000 + Rương gỗ sắt*500 + Ngọc may mắn*5 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Bạc*100.000.000 + Rương gỗ sắt*800 + Rương mảnh sách kỹ năng bị động lv5*4 + Quân công*6.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*450
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*6 + Bạc*150.000.000 + Ngọc lv15*2 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 5*8 + Bạc*200.000.000 + Ngọc lv15*3 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Huyền thiết*1000 + Bạc*500.000.000 + Quân công*20.000.000 + Rương gỗ sắt*1000 + Nhân sâm*1000 + Ngọc lv15*5

9. Thần Đan Tái Thế + Quân Lệnh

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 20/11 và 21/11

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*1 + Quân lệnh*100 + Quân công*500.000
2 1000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân Lệnh*300 + Quân công*1.000.000
3 2000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*4 + Quân Lệnh*500 + Quân công*2.000.000
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*6 + Quân lệnh*800 + Quân công*2.500.000
5 5000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*8 + Quân Lệnh*1500 + Quân công*4.000.000
6 10000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*15 + Quân Lệnh*2500 + Quân công*6.000.000
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25 + Quân Lệnh*5000 + Quân công*12.000.000
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*40 + Quân Lệnh*6000 + Quân công*25.000.000

10. Viện Trợ Quân Chính

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 22/11 và 23/11

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Rương quân chính*120 + Quân lệnh*100 + Quân công*500.000
2 1000 Rương Quân Chính*220 + Quân Lệnh*300 + Quân công*1.000.000
3 2000 Rương Quân Chính*320 + Quân Lệnh*500 + Quân công*2.000.000
4 3000 Rương quân chính*380 + Quân lệnh*800 + Quân công*2.500.000
5 5000 Rương Quân Chính*450 + Quân Lệnh*1500 + Quân công*4.000.000
6 10000 Rương Quân Chính*700 + Quân Lệnh*2500 + Quân công*6.000.000
7 20000 Rương Quân Chính*900 + Quân Lệnh*5000 + Quân công*12.000.000
8 25000 Rương Quân Chính*1200 + Quân Lệnh*6000 + Quân công*25.000.000

11. KỸ THUẬT - BÌNH BỘ - QUÂN HÀM

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 24/11 và 25/11

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Quân công*1.500.000 + Cống hiến*300.000 + Danh vọng*500.000 + Bạc*100.000.000
2 1000 Quân Công*3.000.000 + Cống Hiến*800.000 + Danh Vọng*1.000.000 + Bạc*150.000.000
3 2000 Quân Công*5.000.000 + Cống Hiến*1.000.000 + Danh Vọng*1.500.000 + Bạc*250.000.000
4 3000 Quân công*7.000.000 + Cống hiến*1.200.000 + Danh vọng*2.000.000 + Bạc*350.000.000
5 5000 Quân Công*12.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3.000.000 + Bạc*500.000.000
6 10000 Quân Công*25.000.000 + Cống Hiến*3.000.000 + Danh Vọng*5.000.000 + Bạc*1.000.000.000
7 20000 Quân Công*35.000.000 + Cống Hiến*6.000.000 + Danh Vọng*10.000.000 + Bạc*2.000.000.000
8 250000 Quân công*45.000.000 + Cống hiến*8.000.000 + Danh vọng*12.000.000 + Bạc*4.000.000.000

12. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 20/11 đến 23h59 ngày 25/11

Phần quà: Thiên Linh Đan Công*3 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*3 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*3 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*3 + Rương thần tài*3

13. TRÂU VÀNG ONLINE

Nội dung: Online từ 0h00 ngày 20/11 đến 23h59 ngày 25/11 đạt 40 Tiếng

Quà: Rương thần tài*2 + Thiên linh đan mỗi loại*2

14. CHIẾT KHẤU

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
20/11 Tẩy Luyện -50%
22/11-24/11 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

Lưu ý: Không áp dụng C13S2 + C13S3

15. SHOP ĐẶC BIỆT 

Giai đoạn 1: Từ 5h05 20/11 đến 4h00 22/11

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180 5000 (KNB Nạp) 10000 5 2
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4 6000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Rương gỗ sắt*500 5000 (KNB Nạp) 10000 5 1
Lúa*2.000.000 50 (KNB Tặng) 100 5 80
Quân lệnh*2000 5000 (KNB tặng) 8000 5 1

Lưu ý: Không áp dụng C13S2 + C13S3

16. SHOP SIÊU ƯU ĐÃI

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giới hạn mua
Phù Luyện Binh*1 4000 ( KNB Tặng ) 1
Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*360 10000 ( KNB Nạp ) 2
Bạc*500.000.000 5000 ( KNB Tăng ) 1
Rương tú nữ 4 sao*300 5000 (KNB Nạp) 1
Lệnh Tuyển Tú Thần*999 5000 ( KNB nạp ) 1
Quân Lệnh*2000 5000 ( KNB Tặng ) 1
Hồn tướng thần bí*10 700 (KNB Nạp) 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 35
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 1
Hồn Tướng Trương Tinh Thái*300 5000 ( KNB Tặng ) 1
Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*50 10000 ( KNB tặng ) 1

Nội dung: Mở bán vật phẩm cam trong cửa hàng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 24/11

Lưu ý: Không áp dụng C13S2 + C13S3

17. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (không áp dụng c13s2 + c13s3 ) (05h00 20/11 - 04h00 26/11)
ĐẢO CỔ (không áp dụng c13s2 + c13s3 )
Thất Tịch (không áp dụng c13s2 + c13s3 ) (04h30 20/11 - 04h00 26/11)

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 

Trân trọng.

Tin khác