Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN 20/11 - TRI ÂN THẦY CÔ (PHẦN 1)

19/11/2020

CHUỖI SỰ KIỆN 20/11 - TRI ÂN THẦY CÔ (PHẦN 1)

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện 20/11 - Tri Ân Thầy Cô. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

- Thời gian: Từ 5h00 20/11 đến 4h00 26/11

Số KNB Cần Nạp Phần Quà
25000 Sách Kỹ Năng Chủ Động Tướng Thần Bí - Thiên Lôi
50000 Sách Kỹ Năng Chủ Động Tướng Đồng Uyên - Trảm Thần Vô Song
80000 Sách Thiên Lôi*1 + Sách Trảm Thần*1 + Rương Quân Chính*1500

2. TỤ BẢO BỒN LỄ

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện tướng quân nạp đạt mốc sẽ nhận được tiên đào để đổi KNB theo thể lệ sau:

Ngày KNB Nạp Tiên đào nhận
20/11 2000 200
21/11 2000 200
22/11 2000 200

 

Ngày KNB Nạp Tiên đào nhận
20/11 5000 300
21/11 5000 300
22/11 5000 300

Lưu ý: Tiên đào sẽ nhận được từ sự kiện nạp đơn mỗi ngày.

- Đổi tiên đào tại sự kiện cổ mộ với tỷ lệ như sau:

Tiên đào cần KNB nhận Số lượt đổi
200 8000 3
400 18000 1
600 30000 1

 

Tiên đào cần KNB nhận Số lượt đổi
500 20000 3
1000 45000 1
1500 65000 1

- Lưu ý: Không áp dụng cho C13S2 và C13S3

3. QUÀ TẶNG THẦY CÔ

Lưu ý: Không áp dụng cho C13S2 và C13S3

Nội dung: Trong thời gian sự kiện tướng quân hoàn thành các điều kiện sau để nhận được các phần thưởng hấp dẫn.

Vật phẩm nhận Điều kiện nhận Nhận tại sự kiện
Rương Tri Ân Nạp 10k KNB Tích nạp X2
Rương Bình An Tiêu 50k KNB Tích tiêu từ ngày 20/11 - 23/11
Rương Hân Hoan Tiêu 50k KNB Tích tiêu từ ngày 23/11 - 26/11

Đổi phần thưởng tại cổ mộ:

Vật phẩm Vật phẩm đổi
Rương tri ân Rương quân chính*300
Rương bình an NL thần khí*15000
Rương hân hoan Mảnh thần khí*1500
Rương tri ân + Rương bình an + Rương hân hoan Rương quân chính*350 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300 + Huyền thiết*200

4. TOP TIÊU ALL SEVER 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 20/11 đến 4h00 ngày 26/11

TOP KNB GIỚI HẠN TOP TIÊU
1 250000 Rương Quân Chính*3500 + Ngọc lv16*14 + Quân công*50.000.000 + Hồn HHB*300 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*3500 + Rương gỗ sắt*3000 + Huyền thiết*1000
2 200000 Rương Quân Chính*2800 + Ngọc lv16*12 + Quân công*40.000.000 + Hồn HHB*250 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*2500 + Rương gỗ sắt*2200 + Huyền thiết*800
3 180000 Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*10 + Quân công*35.000.000 + Hồn HHB*120 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*1700 + Rương gỗ sắt*1800 + Huyền thiết*600
4-6 150000 Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*8 + Quân công*25.000.000 + Hồn HHB*50 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*1000 + Rương gỗ sắt*1500 + Huyền thiết*450
7-10 120000 Rương Quân Chính*1400 + Ngọc lv16*6 + Quân công*18.000.000 + Rương gỗ sắt*1200 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*700 + Huyền thiết*350
11-20 80000 Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*5 + Quân công*12.000.000 + Rương gỗ sắt*1000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*500 + Huyền thiết*250
21-50 60000 Rương Quân Chính*900 + Ngọc lv16*4 + Quân công*10.000.000 + Rương gỗ sắt*800 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*350 + Huyền thiết*200

51-100

40000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*2 + Quân công*8.000.000 + Rương gỗ sắt*700 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Huyền thiết*150
101 - 150 20000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv16*1 + Quân công*5.000.000 + Rương gỗ sắt*500 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*100 + Huyền thiết*100

5. TÍCH TIÊU INGAME

Giai đoạn 1:

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 20/11 đến 4h00 ngày 23/11

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*100
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*5 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu kiệt*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*2 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu kiệt*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu kiệt*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu kiệt*40 + Quân công*20.000.000

Giai đoạn 2:

- Thời gian: Từ  4h50 ngày 23/11 đến 4h00 ngày 26/11

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB Tiêu Phần Thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
70000 Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*100
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*5 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*10 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*15 + Quân công*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu bá*20 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Mảnh Thần Khí*10,000 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu bá*25 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Mảnh Thần Khí*20,000 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu bá*30 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Mảnh Thần Khí*30,000 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu bá*40 + Quân công*20.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S2 + C13S3

6. CHƠI GAME LIÊN TIẾP 

Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

Thời gian: Từ 5h05 ngày 20/11 đến 4h00 ngày 26/11

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
20/11 T6 Nạp ít nhất 5000 KNB trong 1 ngày Nạp bất kỳ ngày nào trong sự kiện
21/11 T7 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T6
22/11 CN Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
23/11 T2 Có tên trong TOP Tiêu ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
24/11 T3 Tiêu ít nhất 5000 KNB Nạp Tính riêng ngày T3
25/11 T4 Tổng vé mậu dịch đạt 3.000.000 điểm Tính riêng ngày T4

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200

Lưu ý:  Không áp dụng C13S2 + C13S3

7. NẠP LIÊN TIẾP

A. Giai đoạn 1

Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

Thời gian: Từ  05h05 ngày 20/11 đến 04h00 ngày 23/11

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv15*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S2 + C13S3

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 23/11 đến 4h00 ngày 26/11

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Phần quà nạp liên tiếp của giai đoạn 2

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180
3 Ngọc lv15*2 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*2 + Quân công*8.000.000

Lưu ý:  Không áp dụng C13S2 + C13S3

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tin khác