FunCoin là gì?

Là điểm thưởng được tặng sau mỗi giao dịch hoặc hoàn thành các nhiệm vụ khuyến khích

FunCoin dùng để làm gì?

+ Sử dụng để quy đổi thành Xu trong game. Có 2 mệnh giá: 200 FunCoin = 10.000Đ và 400 FunCoin = 20.000Đ. Mức quy đổi này tương đương với 5% giá trị tiền nạp vào game được hoàn lại.

+ Mua các gói Giftcode đặc biệt.

+ Dùng cho các event đặc biệt trên hệ thống

Hai cách nhận FunCoin

+ Cách 1: Nạp tiền và nhận FunCoin theo cơ chế: Nạp 1,000 VNĐ nhận FunCoin FunCoin được tích luỹ sau mỗi giao dịch từ mọi game trên hệ thống của Funtap.

Ví dụ: Bạn thực hiện 2 giao dịch:
Nạp 100,000 VNĐ vào game A, bạn tích luỹ được 100 FunCoin
Nạp 200,000 VNĐ vào game B, bạn tích luỹ được 200 FunCoin
Tài khoản FunID của bạn tích luỹ được 300 FunCoin sau 2 giao dịch trên.

+ Cách 2: Hoàn thành nhiệm vụ để nhận FunCoin:

xem thêm

Vào ngày mùng 09 hàng tháng, hệ thống sẽ xét hạng thành viên 1 lần. Hạng thành viên sẽ được tính dựa theo tổng FunCoin tích luỹ được trong vòng 6 tháng gần nhất, tính đến thời điểm xét hạng.

Ví dụ: Ngày 01/07/2016, hệ thống xét hạng thành viên lần 1. Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016, bạn tích luỹ được 9,999 FunCoin. Như vậy, trong tháng 7, hạng thành viên của bạn là Gold 1.
Ngày 01/08/2016, hệ thống xét hạng định kỳ lần tiếp theo. Từ ngày 01/02/2016 đến 31/07/2016, bạn tích luỹ được 15,001 FunCoin. Như vậy trong tháng 8, hạng thành viên của bạn là Gold 2.

Đặc biệt: Đối với thành viên hạng Gold 3 và Platinum, hạng thành viên sẽ được bảo lưu trong vòng 1 năm, kể từ thời điểm lên hạng.