FunCoin là gì?

FunCoin là điểm thưởng được tặng kèm khi bạn nạp tiền vào game của Funtap hoặc khi bạn hoàn tất một nhiệm vụ được chỉ định trước.

FunCoin dùng để làm gì?

+ Sử dụng để quy đổi thành Xu trong game. Tỷ lệ quy đổi 500FunCoin = 10.000 vnđ.

+ Mua các gói Giftcode đặc biệt.

+ Dùng cho các event đặc biệt trên hệ thống

Hai cách nhận FunCoin

+ Cách 1: Nạp tiền và nhận Funcoin theo cơ chế: Nạp 10.000 VNĐ nhận 10 Funcoin . Funcoin sẽ được tích lũy sau mỗi giao dịch nạp vào game từ mọi game trên hệ thống Funtap

Ví dụ: Bạn thực hiện 2 giao dịch:
+ Bạn nạp 100.000 VNĐ vào Game A bạn sẽ tích lũy được 100 Funcoin
+ Bạn nạp 200.000 VNĐ vào Game B bạn sẽ tích lũy được 200 Funcoin
Tài khoản FunID của bạn sẽ tích lũy từ giao dịch Game A và B là 300 Funcoin

**** Đặc biệt: Nạp thẻ FUNCARD 100.000 VNĐ sẽ nhận ngay 150 Funcoin

+ Cách 2: Hoàn thành nhiệm vụ để nhận FunCoin:

xem thêm

Vào ngày mùng 09 hàng tháng, hệ thống sẽ xét hạng thành viên 1 lần. Hạng thành viên sẽ được tính dựa theo tổng FunCoin tích luỹ được trong vòng 6 tháng gần nhất, tính đến thời điểm xét hạng.

Ví dụ: Ngày 01/07/2016, hệ thống xét hạng thành viên lần 1. Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016, bạn tích luỹ được 9,999 FunCoin. Như vậy, trong tháng 7, hạng thành viên của bạn là Gold 1.
Ngày 01/08/2016, hệ thống xét hạng định kỳ lần tiếp theo. Từ ngày 01/02/2016 đến 31/07/2016, bạn tích luỹ được 15,001 FunCoin. Như vậy trong tháng 8, hạng thành viên của bạn là Gold 2.

Đặc biệt: Đối với thành viên hạng Gold 3 và Platinum, hạng thành viên sẽ được bảo lưu trong vòng 1 năm, kể từ thời điểm lên hạng.